Video Home Training

Video-hometraining (VHT) is een vorm van professionele opvoedbegeleiding, waarbij door analyse van korte video-opnames van de alledaagse omgang thuis, zichtbaar wordt gemaakt wat goed loopt in de communicatie en wat verbeterd kan worden. De video-opnames worden door de begeleiders samen met de ouders besproken en geanalyseerd, met als doel de ouders helder zicht te geven op het functioneren en de behoeftes van het kind. Hierdoor zijn de ouders (weer) beter in staat het kind op een positieve manier te ondersteunen bij zijn ontwikkeling. De ervaring wijst uit, dat de meeste ouders bij het terugkijken van de beelden, zelf heel snel zien wat hun kind nodig heeft en zelf ook goed kunnen formuleren hoe zij hun eigen handelen daar op af kunnen stemmen. De micro-analyse van video-beelden geeft ouders vrijwel altijd weer een helder beeld van datgene wat wel goed loopt in de opvoeding en maakt het mogelijk dat zij hun kind met "andere ogen" bekijken. In overleg met de begeleider kunnen zij vervolgens concreet formuleren hoe zij hun kinderen de stimulans, steun en leiding kunnen gaan geven, die nodig is. In de vervolg video-opname(s) krijgen ouders letterlijk en figuurlijk de ontwikkeling van hun kinderen "in beeld". Een belangrijk nevenaspect daarbij is dat het genieten ook weer op gang komt.

Bij de Sherborne Samenspel worden video-opnames gemaakt van de bewegingssessies. Er wordt bij het terugkijken met de videobeelden met de ouders, gekeken naar de basis interactie principes, centraal staand in de VHT: initiatieven volgen, verbale en non-verbale ontvangstbevestiging, (instemmend) benoemen, beurtverdeling en leiding/sturing/richting geven. Bij Sherborne Samenspel wordt specifiek de nadruk gelegd op elementen uit de basiscommunicatie die voor kinderen met een gebrekkig basisvertrouwen van belang zijn. 

Daarnaast wordt er gelet op signalen van het lichaam van het kind zoals bijv. de ademhaling, spierspanning, lichaamstemperatuur en gevoeligheid van de huid. Ouders worden hierdoor aangesproken op hun natuurlijke vermogen om de lichaamstaal van hun kind te verstaan en daarop af te stemmen. Centraal staat het bevorderen van sensitiviteit van de ouder: het vermogen om signalen en behoeften van het kind op te vangen, adequaat te duiden en er zo op te reageren dat het kind er competenter van wordt. Voor Sherborne Samenspel geldt daarbij: betrouwbaar zijn in je manier van aanraken, aanwezig zijn, wederzijds voelen en gevoelig zijn. Deze vorm van communicatie staat ook centraal in de eerste levensfase, en vormt een belangrijke voorwaarde voor de tot standkoming van hechting. De Sherborne begeleider is zelf tijdens de bewegingssessies rolmodel in de sensitief responsieve interactiestijl.

 

Bronnen: Riksen-Walraven, AIT